Toernooi-informatie/Tournament information

Op zaterdag 23 september 2023 organiseert Budovereniging BUSHi Arnhem de vijfde editie van het BUSHi Open judotoernooi. Wederom wordt deze editie een unieke combinatie van topjudo en aangepast judo. Wij nodigen jullie judoka’s graag uit om mee te doen. Op aparte matten strijden alle judoka’s om een podiumplaats. Jullie zijn van harte welkom dus save the date!

On Saturday September 23 2023, Budovereniging BUSHi Arnhem is organising the 5th edition of the BUSHi Open judo tournament. Once again, this edition will be a unique combination of national and international top judo and adapted judo (A-judo). We would like to invite your judokas to participate. You are most welcome so: save the date!

For the invitation and registration form in English please use these links.

Het reguliere toernooi is geschikt voor de leeftijdscategorieën -12, -15, -18 en +18. Voor aangepast judo (A-judo) worden alle categorieën gehanteerd.

The tournament is suitable for the age categories -12, -15, -18 and +18.

Datum/Date

Zaterdag 23 september 2023

Saturday September 23 2023

Locatie/Location

BUSHi Open 2023 wordt gehouden in sportcentrum Valkenhuizen. Valkenhuizen is een multifunctioneel sportcentrum met moderne faciliteiten en beschikt over een eigen parkeergelegenheid (meer dan 300 plaatsen).
Het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto vanaf de A50 en A12.

BUSHi Open 2023 will be held at the Valkenhuizen Sports Centre. Valkenhuizen is a multifunctional sports centre with modern facilities and has its own parking facilities (more than 300 spaces). It is easily accessible by public transport and by car from the A50 and A12 motorways.

Sporthal Valkenhuizen
Beukenlaan 15
6823MA  Arnhem
 

Overnachtingen/Overnight

In de omgeving van het sportcomplex is een hostel waar je ook met een groep kunt verblijven (Stayokay: arnhem@stayokay.com). Voor groepen is ook de Tutenburg in Giesbeek een optie (info@detutenburg.nl). Een alternatief is om een hotel of een Bed & Breakfast te reserveren in het centrum van Arnhem of op de Veluwe, zoals:
– Postillion Hotel Arnhem: postillionhotels.com
– NH Arnhem Rijnhotel: tel: 0031(0)26 4434642
– B&B Guesthouse de Hoogkamp: 06 28492018
– In de Oase: indeoase@gmail.com
– B&B Lenie: 06 18655351
We onderzoeken nog of/in hoeverre het mogelijk is om in een tent de logeren op het veld bij het sportcomplex. Nadere informatie daarover volgt nog.

Near the sports complex is a hostel where you can also stay with a group (Stayokay: arnhem@stayokay.com). For groups, the Tutenburg in Giesbeek is also an option (info@detutenburg.nl). Alternatively, book a hotel or Bed & Breakfast in the centre of Arnhem or on the Veluwe, such as:
– Postillion Hotel Arnhem: postillionhotels.com
– NH Arnhem Rijnhotel: tel: 0031(0)26 4434642
– B&B Guesthouse de Hoogkamp: 06 28492018
– In the Oasis: indeoase@gmail.com
– B&B Lenie: 06 18655351
We are still investigating whether/to what extent it is possible to stay in a tent on the field near the sports complex. Further information on this will follow.

Inschrijven/Registration

De Inschrijving zal tenminste sluiten bij 750 deelnemers. Het is niet toegestaan om in te schrijven in twee leeftjdcategorieën. De inschrijfkosten voor regulier judo zijn €14,- per deelnemer. De inschrijfkosten voor de deelnemers aan aangepast judo zijn €10,- per deelnemer.

Registration will close, the very least, at 750 entries. It is not allowed to participate in two age groups. The registration fee is €14,- per participant.

Regulier judo/Regular judo

Deelnemers van Nederlandse judoverenigingen kunnen alleen ingeschreven worden via de JBN Toernooiplanner. De inschrijving is geopend van 1 april 2023 tot en met 15 juli 2023, of totdat het maximaal aantal deelnemers is bereikt. De inschrijving is pas definitief als de betaling van het inschrijfgeld is voldaan. Indien een ingeschreven deelnemer niet kan deelnemen en zij/hij dit vóór 1 september 2023 meldt, dan wordt het inschrijfgeld geretourneerd.

Registration is open from 1 April 2023 to 15 July 2023, or until the maximum number of participants has been reached. Registration is not final until payment of the registration fee has been made. If a registered participant cannot participate and she/he notifies before September 1 2023, the registration fee will be returned.

Aangepast judo/Adapted judo

Inschrijven kan middels het inschrijfformulier in te vullen en dit mailen naar: inschrijvingen@bushiopen.nl
De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is overgemaakt op rekeningnummer:
NL85 RABO 0340 8860 13 ten name van Budovereniging BUSHi Arnhem o.v.v. Inschrijfgeld Bushi Open A-judo en de naam van uw club.

You can register by filling in the registration form and emailing it to: inschrijvingen@bushiopen.nl Registration is final once the registration fee has been transferred to account number
NL85 RABO 0340 8860 13 in the name of Budovereniging BUSHi Arnhem mentioning: Registration fee Bushi Open A-judo and the name of your club.

Sluitingsdatum/Closing date

Voor regulier judo kan worden ingeschreven tot en met 15 juli 2023. Voor aangepast judo kan worden ingeschreven tot 1 september 2023.

The registration can be made until July 15 2023.

Wedstrijdsysteem/Competition system

Voor regulier judo wordt het wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie gebruikt als er voldoende deelnemers zijn. Bij 5 deelnemers of minder in een categorie wordt het poulesysteem gebruikt. Als er te weinig deelnemers in een categorie zijn ingeschreven, kunnen de organisatoren besluiten om op verantwoorde wijze categorieën samen te voegen of een categorie te schrappen. Bij aangepast judo (A-judo) worden de door de JBN voorgeschreven richtlijnen gehanteerd. Elke deelnemer ontvangt een medaille.

The double elimination competition system will be used if there are enough participants. In case of 5 participants or less in a category, the pool system will be used. If too few participants are registered in a category, the organisers may decide to merge categories in a responsible manner, or delete a category.

Danpunten

Voor deelnemers van Nederlandse verenigingen is het mogelijk om DAN punten te vergaren. Meldt dit alstublieft voor aanvang van de wedstrijden bij de hoofdjurytafel en lever daar je oranje kaart in. Dus vergeet niet de oranje kaart mee te nemen!

Weegtijden/Weigh in

De weegtijden zullen tenminste 1 week van te voren worden gepubliceerd.

Let op: het is verplicht om het JBN judopaspoort te laten zien bij de weging alsook een bewijs van betaling van deelname. We gaan uit van een mogelijkheid om op vrijdagmiddag/-avond te wegen, maar komen daar op een later moment nog terug.

The weigh-in times will be published at least a week in advance.

PLEASE NOTE: Showing the a judo passport and proof of payment is mandatory! We are assuming a possibility of weigh-in on Friday afternoon/evening, but will come back to this at a later date.

Schade/Disclaimer

Budovereniging BUSHi Arnhem is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, letsel of diefstal tijdens en als gevolg van het toernooi of de training. Deelname aan het toernooi en/of de training is geheel voor eigen risico. Door deelname aan dit toernooi gaat u tevens akkoord met de voorwaarden met betrekking tot beeldmateriaal zoals beschreven op de website www.bushiopen.nl.

Budovereniging BUSHi Arnhem is not responsible for any form of damage, injury or theft during and as a result of the tournament or training course. Participation in the tournament and/or the training course is entirely at your own risk. By participating in this tournament you also agree to the conditions relating to visual material described on the website www.bushiopen.nl.