Informatie/Information

Op zondag 24 september 2023 organiseert Budovereniging BUSHi Arnhem het BUSHi Camp. BUSHi Arnhem heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkelt tot een succesvolle judovereniging. Aan de basis van dit succes staat hoofdcoach Joyce Ott-Jansen. Tijdens deze trainingsstage delen zij en het trainingsteam hun kennis en expertise met jullie.

Het trainingsteam bestaat uit de volgende, ervaren en gemotiveerde (judo)trainers:
Joyce Ott-Jansen, Hoofdcoach – BUSHi Arnhem
Tom Willemsen, Talenten Multi Skills trainer – Vitesse Academie
Sebastiaan van Eck, coach – BUSHi Arnhem Deze trainingsstage is zeer geschikt als voorbereiding op het nieuwe seizoen. Kenmerkend is de warming up op muziek, de persoonlijke aandacht en de ruimte op de tatami om optimaal aan de ontwikkeling van de judotechnieken te werken. Wij zorgen – ook tijdens de randori – voor voldoende begeleiding op technisch vlak.
Het exacte programma van de stagedag zal t.z.t. op deze website worden geplaatst.

On Sunday September 24 2023, Budovereniging BUSHi Arnhem organises the BUSHi Camp. BUSHi Arnhem has developed into a successful judo club in recent years. At the heart of this success is head coach Joyce Ott-Jansen. During this training camp she and the team of trainers will share their knowledge and expertise with you. The training team consists of the following experienced and motivated (judo) trainers:
Joyce Ott-Jansen, Head coach – BUSHi Arnhem
Tom Willemsen, Talents Multi Skills trainer – Vitesse Academy
Sebastiaan van Eck, coach – BUSHi Arnhem
This training camp is very suitable as preparation for the new season.
It is characterised by a musical warming up, personal attention and space on the tatami to work optimally on the development of judo techniques. We provide – also during the randori – sufficient technical guidance. The programme of the training day will be posted on this website in due course.

Leest u meer over de stage in onze uitnodiging (download).

For the invitation and registration form in English please use these links.

Joyce Ott-Jansen

Hoofdcoach, BUSHi Arnhem

Sebastiaan van Eck

Coach, BUSHi Arnhem

Tom Willemsen

Talenten Multi Skills trainer Vitesse Academie

Datum/Date

Zondag 24 september 2023

Sunday September 24, 2023


BUSHi Camp programma/BUSHi Camp program

vanaf 08.00 uur registratie/from 80.00 registration

Begintijd/Starting timeEindtijd/EndGroep/GroupBlok/Block
08:45 welkom/welcome
09.0011:00< 151
11:0014:00pauze/break
14:0016:00<152

Kosten/Costs

1 dag (2 blokken)/ 1 day (2 blocks)€25,-
1 training (1 training)€15,-

Betalingen kunnen worden gedaan op rekeningnummer NL85 RABO 0340 8860 13
ten name van Budovereniging BUSHi Arnhem.

Payments can be made to account: NL85 RABO 0340 8860 13.
In the name of Budovereniging BUSHi Arnhem. Please include as a description: BUSHi Camp Name of club Number of participants Payments can also be made on the day itself, at the registration desk. Registration is final once the registration fee has been transferred.

Geef als omschrijving mee/note as:

  • BUSHi Camp
  • Naam club/Club name
  • Aantal deelnemers

Op de dag zelf kunnen ook betalingen worden gedaan, dit kan bij de aanmeldbalie.
De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is overgemaakt.

Payments can also be made on the day itself at the registration desk.
Registration is final once the registration fee has been transferred.

Locatie/Location

Sportcentum Valkenhuizen, Arnhem

Parkeren is gratis op de grote parkeerplaats. Volg de aanwijzingen op de plattegrond en de aanwijsborden ter plaatse.
Free parking. Follow the instructions on the maps and the signs on the location.

Sportcentrum Valkenhuizen
Beukenlaan 15
6823 MA Arnhem

Inschrijven/Register

Je kunt je inschrijven voor het BUSHi Camp met het inschrijfformulier. (Let op! Inschrijven bij voorkeur collectief via jouw eigen verengiging). Maak alstublieft gebruik van het Excel-bestand waarin u duidelijk aangeeft voor welke categorie iedere judoka zich opgeeft. Graag de ingevulde formulieren mailen naar: inschrijvingen@bushiopen.nl
Inschrijven is mogelijk tot 1 september 2023. Let op: De inschrijving stopt als het maximaal aantal deelnemers (400) is bereikt.

You can register for the BUSHi Camp using the registration form. (Please note! Registration preferable collective via your own Judo club). Please use an Excel file in which you clearly indicate for which category each judoka is registering.
Please mail the completed forms to: inschrijvingen@bushiopen.nl
Registration is possible until September 1 2023. Please note: Registration stops when the maximum number of participants (400) is reached.

Overnachtingen/Overnight stays

In de omgeving van het sportcomplex is een hostel waar je ook met een groep kunt verblijven (Stayokay: arnhem@stayokay.com). Voor groepen is ook de Tutenburg in Giesbeek een optie (info@detutenburg.nl). Een alternatief is om een hotel of een Bed & Breakfast te reserveren in het centrum van Arnhem of op de Veluwe, zoals:
– Postillion Hotel Arnhem: postillionhotels.com
– NH Arnhem Rijnhotel: tel: 0031(0)26 4434642
– B&B Guesthouse de Hoogkamp: 06 28492018
– In de Oase: indeoase@gmail.com
– B&B Lenie: 06 18655351
We onderzoeken nog of/in hoeverre het mogelijk is om in een tent de logeren op het veld bij het sportcomplex. Nadere informatie daarover volgt nog.

Near the sports complex is a hostel where you can also stay with a group (Stayokay: arnhem@stayokay.com). For groups, the Tutenburg in Giesbeek is also an option (info@detutenburg.nl). Alternatively, book a hotel or Bed & Breakfast in the centre of Arnhem or on the Veluwe, such as:
– Postillion Hotel Arnhem: postillionhotels.com
– NH Arnhem Rijnhotel: tel: 0031(0)26 4434642
– B&B Guesthouse de Hoogkamp: 06 28492018
– In the Oasis: indeoase@gmail.com
– B&B Lenie: 06 18655351
We are still investigating whether/to what extent it is possible to stay in a tent on the field near the sports complex. Further information on this will follow.

Disclaimer

Budovereniging BUSHi Arnhem is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, letsel of diefstal tijdens en als gevolg van het toernooi of de training. Deelname aan het toernooi en/of de training is geheel voor eigen risico. Door deelname aan dit toernooi gaat u tevens akkoord met de voorwaarden met betrekking tot beeldmateriaal zoals beschreven op de website www.bushiopen.nl.

Budovereniging BUSHi Arnhem is not responsible for any form of damage, injury or theft during and as a result of the tournament or training course. Participation in the tournament and/or the training course is entirely at your own risk. By participating in this tournament you also agree to the conditions relating to visual material described on the website www.bushiopen.nl.