Corona toegangsbewijs en parkeren BUSHi Camp

We hebben een bubbel gecreëerd in het sportcentrum waar wij onze stage houden. Om dit te kunnen handhaven maken wij gebruik van de achteringang van het sportcentrum.

Parkeren is gratis op de grote parkeerplaats. Volg de aanwijzingen op de plattegrond en de aanwijsborden ter plaatse.

Toegangsbewijs:

Sinds onze laatste mail heeft de JBN ook aantal besluiten genomen over toegang voor judoka’s en toeschouwers tot evenementen. Wij hebben als organisatie besloten om dezelfde lijn te gaan volgen, dus Testen voor Toegang.

Het testen voor toegang houdt het volgende in:

Iedereen  die aanwezig willen zijn of wil deelnemen aan de stage en 13 jaar of ouder zijn, moeten één van de volgende bewijzen kunnen laten zien via de QR-code in de CoronaCheck App:

  • Een negatief testbewijs van maximaal 24 uur geleden via Testen voor Toegang. Gratis Testen voor Toegang kan je aanvragen via: www.testenvoortoegang.org
  • Een geldig vaccinatiebewijs. Een vaccinatiebewijs is pas geldig twee weken nadat je de laatste vaccinatie hebt gehad en is daardoor pas geldig bij de ingang op vertoon van de Nederlandse QR-code in de CoronaCheck App.
  • Een geldig herstelbewijs.

Als je niet de app gebruikt dan accepteren wij ook een uitdraai van een van bovenstaande bewijzen.

Toeschouwers kunnen gratis naar binnen, maar moeten net als de deelnemers en coaches ook een Corona toegangsbewijs tonen. We hebben een grote tribune ter beschikking en een grote kantine waar versnaperingen kunnen worden genuttigd.